לקביעת פגישה: 052-4399094

הפילוסופיה של הרפואה הסינית

מאת: עודד אלוני

הפילוסופיה הרפואית הסינית

הנחת היסוד עליה מבוססת הפילוסופיה הרפואית הסינית היא, שכל החיים מתרחשים בתוך מעגל הטבע.  הדברים כולם נמצאים בתוך התבנית הזאת קשורים ותלויים הדדית זה בזה.

הטבע הוא המערכת אחת כוללת ומאוחדת נתון בתנועה מתמדת, עוקב אחרי דפוסים מחזוריים, שמתארים את תהליכי השינוי והצורה.

היה וכל מרכביו של הטבע נמצאים באיזון, הרמוניה, הרי שהחיים משגשגים.  היה והופר האיזון בין הכוחות, מגיע אסון.

היצור האנושי בתוך השקפת עולם זו, הוא מיקרוקוסמוס של הטבע, עולם קטן יותר.  לא ניתן להפריד את האדם מהטבע ולמעשה – האדם הוא הוא הטבע.

אנחנו בטבע, נדחפים ע"י אותם כוחות שמניעים את הטבע, בכל הרמות, לאמור, אותם כוחות שמשפיעים על הגלקסיות משפיעים בדיוק באותה מידה עלינו.

טוב ורע אינם מוחלטים, המוות והחיים מאזנים האחד את השני, גוף ונפש הם שתי היבטים של תהליך אחד מתמשך, שעל פי הגדרת הטבע, נמצא בשינויים מתמידים ובזרימה בלתי פוסקת.

היות וכל הדברים כולם קשורים במעגל הטבע, כך גם הבריאות כמו גם הקיום כולו, קשור לסדר הטבעי של הדברים.  מה שטוב עבור הטבע טוב גם עבור האנשות.  מה שטוב עבור הנפש, טוב גם עבור הגוף.  לפגוע בחלק משמעו לפגוע בשלם,  לפגוע באדם אחד משמעו לפגוע בכל האנשים.

אם אני פוגע בקרקע, באוויר, במים, אני פוגע בעצמי כך וההפך.  שמירה על הבריאות הטובה של הגוף והנפש, היא בבחינת טיפוח ההרגשה הטובה של הכלל, של האדמה ושל כל מה שחי על פניה.

מסגרת השקפתית שכזו, רואה ברופא דמות שמטרתה היא לטפח את החיים.  הגוף האנושי ברפואה הסינית, הוא נושא למקצבים ולמחזורים. האדם מגלם בתוכו מחזורים, אם יומיים, אם עונתיים, אם חודשיים ואף מחזורי חיים שלמים.  מגלם אותם ופועל עימם הדדית.

אין כאן תפיסה אנליטית של גוף כתאים, רקמות ושאר מרכיבים מבניים, אלא האדם נתפס כמערכת שלמה בפני עצמה, עם הערכות של מערכות משנה בתוכה.  לאמור, מערכת היחסים הקיימת בין כל החלקים שלו.  אמנם כל מרכיביו קיים באישות נפרדת, אולם יחד עם זה הוא תלוי במערכת גדולה יותר קרי הגוף כולו.  כל התפקודים והתהליכים תלויים הדדית זה בזה, מווסתים זה את זה ויוצרים זה את זה.  היבט משמעותי נוסף בפילוסופיה הסינית ידוע בכינוי התיאוריה של ההתקשרות.  במילים פשוטות אומרת תיאוריה זו, שכדי שמערכת גדולה תהיה מאוזנת, הרי שכל מערכת קטנה יותר, הנמצאת בתוכה, היא עצמה צריכה להיות מאוזנת.  במילים אחרות, העיקרון של איזון והרמוניה, דומה בכל רמה של מורכבות.   דפוסים של הרמוניה של במערכת אחת משקפים ואך יוצרים דפוסים של הרמוניה במערכות אחרות וכך הלאה בכל רמה של מורכבות.

אם היינו רוצים להבין משפטים אחרונים אלו בדרך יותר ציורית היינו מדמים את הגוף האנושי לתזמורת, מיתרי הכינור הם כאיברים ביחס לגוף, כאשר התנודות המוסיקליות של כל מיתר משקפים את תפקודו של כל איבר.   על מנת שהכינור (הגוף) יוכל לנגן בהרמוניה, הרי שכל מיתריו צריכים להיות מכוונים זה לזה, והכינור עצמו אמור להיות מכוון עם שאר כלי הנגינה.  בכדי שהתזמורת (הטבע) תוכל לנגן סימפוניה בהרמוניה.

מספיק שמיתר אחד לא ישתלב כראוי, נקבל צלילים צורמים ובלתי הרמוניים.

 

מה היא בריאות על פי הרפואה הסינית?

בריאות היא יכולתו של כל יצור חיי להגיב באופן ראוי בסוגים רבים ומגוונים של אתגרים, באופן שיבטיח איזון ושלמות.  המחלה, אם כך, מייצגת את חוסר היכולת להסתגל לאתגר ולפיכך, התפוררותו של האיזון הכולל.  אם המחלה נתפסת כגילוי של דפוסי יחסים בלתי הרמוניים, הרי שאילו היינו עושים ארגון מחדש של אותם דפוסים, והופכים אותם למהלך הרמוני של יחסים, הסיבה המקורית להיווצרות המחלה תיעלם.  היות והתנאים שמתוכם היא נבעה פסקו מלהתקיים.

זהו בדיוק תפקידו של הרופא הסיני, קרי להחזיר את ההרמוניה, את האיזון לגוף האנושי, לשלקם את כוחו של הגוף ואת כושר ההתאוששות שלו .   החיים עפ"י התפיסה הסינית, הם מערכות יחסים דינמיות, משתנות תדיר של מערכת אחת עם מערכות אחרות, ותמיד בהקשר של מערכת שלמה.

לא נמצא כאן שום היבט בחיי אדם, בין אם נפשי ובים אם גופני, שמתפקד כישות עצמאית בלתי תלויה ובלתי רציפה.  פעילות הגומלין מתרחשת בכל רמה.  רגשותינו מעצבים את גופנו, גופנו מפעיל את תחושותינו, מצבו של הכבד משפיע על תפקודו של הלב.   תפקודו של הלב משפיע על ביטויי האישיות שלנו.   צער, כעס, הרהורים אובססיביים, עשויים לפגוע בגוף בדיוק באותו האופן בו אנו עושים שימוש בלתי נכון כמו הפרזה באכילה, ישיבה מוגזמת וכד'.

כל הרגשות שקיימים בנו שעה שהם מתחילים לשלוט על ההוויה הפנימית שלנו, או לעצב את ההתנהגות שלנו כלפי חוץ, יוצרים שינויים משמעותיים בהרמוניה של המערכות.   אין שום הפרדה בין גוף לנפש.

לסיכום אומר, שעצמתה של הרפואה הסינית צפונה בכוחה לגלות ולתאר באופן משמעותי תפקוד לקוי, גם אם המבנה נראה שלם ובריא מבחינה גופנית.  הרפואה הסינית מבקשת לגלות דפוסים דיסהרמוניה אשר במשך הזמן יכולות להשפיע על המבנה, ועשויות להיות קודמות להבחנה קלינית של מחלה.

 

 

נכתב ע"י עודד אלוני, מדריך צ'י קונג וטאי צ'י
טלפון: 0524399476